Wet- en regelgeving

Lidmaatschappen

Ik ben aangesloten bij de volgende beroeps- en wetenschappelijke verenigingen:

VGCT    (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën)

ST          (Vereniging voor schematherapie)

NTVP    (Nederlandstalige vereniging voor psychotrauma)

P3NL    (Federatie van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen)

Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling maak dat bespreekbaar met mij. Mocht je toch een klacht willen indienen dan kan dat bij de klachten en geschillencommissie van P3NL waarbij ik aangesloten ben.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hierin staat welke zorg ik bied en hoe deze georganiseerd is.

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.