Aanmelden

Aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden door het aanmeldformulier onderaan deze pagina in te vullen of een mail te sturen naar info@psychologienadine.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op. Ik heb bij aanmelding een verwijsbrief van de huisarts nodig als je de zorg vergoedt wil krijgen.

 

Verwijsbrief

De verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten:

  • Naam- AGB-code- handtekening van verwijzer
  • Vermelding dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan
  • Betreft verwijzing basis ggz.
  • Alleen met een verwijzing voor de basis GGZ kun je bij mij terecht (specialistische GGZ bied ik alleen onvergoed aan).

Aanmeldprocedure

Bij aanmelding vraag ik je om het aanmeldformulier in te vullen. Indien onduidelijk zal ik met je onderzoeken of je hulpvraag passend is bij de praktijk. Mocht dit niet zo zijn dan denk ik met je mee waar je mogelijk wel terecht kan. Als blijkt dat je klachten en hulpvraag geschikt is om te behandelen in mijn praktijk dan plannen we een intakegesprek in.

Tijdens deze intake breng ik jou klachten en krachten zo goed mogelijk in beeld, ook maken we persoonlijk kennis met elkaar. Na de intake doe ik een voorstel voor behandeling en geef ik uitleg over mijn werkwijze en andere praktische zaken. Tevens bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te besluiten tot verder onderzoek om de klachten beter te begrijpen (verlengde intakefase). Na de intakefase stellen we samen een behandelplan op. In dit plan staan de doelen, de manier hoe we die doelen willen bereiken en de verwachte duur van de behandeling. Deze doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden. De therapiesessies duren 45-60 min (waar jou behoefte ligt) en vinden doorgaans wekelijks plaats.

Aanmeldformulier