Tarieven

Vergoedingen zorgverzekering

Ik werk middels ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat ik binnen mijn praktijk werk zonder contracten met zorgverzekeraars en dat je zelf de factuur indient. De behandeling wordt wel (gedeeltelijk) vergoed. Dit noem je ongecontracteerde zorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verzekering en verzekeraar en ligt tussen de 50 en 100%, excl. het eigen risico. Bij een restitutiepolis ontvang je wel 100% van de nota terug (muv het eigen risico). Een restitutiepolis vergoedt alles, een naturapolis ergens tussen de 50 en 100 procent. 

Het tarief is afhankelijk van de duur van een consult en het type consult. Voor een intake consult (diagnostiek) plan ik 90 minuten en voor een behandelconsult 45 of 60 minuten. Conform de NZa tarieven kosten de consulten de volgende tarieven.

Tarieven 2024

In de tarieven is ook alle (indirecte) tijd meegenomen die wordt besteed aan administratie. Hiervoor ontvang je maandelijks een factuur. Controleer zelf met je zorgverzekeraar wat je kan verwachten aan teruggave. Geef daarbij aan dat het gaat om een traject in de basis GGZ. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat ik contractvrij werk. Je kan ook checken op de lijst (knop Lees meer) die de vereniging voor contractvrije psychologen heeft opgesteld: je kan daarbij kijken hoeveel je terug kan verwachten per verzekering. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan mij. 

Onverzekerde zorg/ zelf betalen

Je kunt er ook voor kiezen om de sessies zelf te betalen. Voordeel is dat je niet afhankelijk bent van het maximale aantal vergoede sessies die de zorgverzekeraar hanteert maar dat we samen kunnen kijken hoeveel sessies je nodig hebt. Ander voordeel is dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. Een groot nadeel is natuurlijk de kosten. Soms is vergoeding van een werkgever mogelijk in het kader van persoonlijke ontwikkeling of bij langdurige uitval door burn-out.

Afspraak afzeggen

Afspraken dienen tijdig (24 uur van te voren) afgezegd te worden. Voor een afspraak die niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, wordt een bedrag van €45 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering.

Wat is de generalistische basis-ggz?

Als u een psychische klacht heeft of als uw huisarts vermoedt dat u een psychische aandoening heeft, dan kan hij u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz. De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen. Deze verzekerde zorg is vaak kortdurend (3-12 sessies) en klachtgericht. Zijn je problemen langer durend en heb je meer dan 12 sessies nodig. Dan behoort een verwijzing naar de specialistische ggz elders of dat je de sessies zelf betaalt tot de mogelijkheden.

Wat breng ik bij je in rekening?

Het zorgprestatiemodel gaat níet over de zorg die u krijgt, maar wél over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt uw behandeling niet meer na afronding in één keer afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Voorbeelden van zorgprestaties zijn een diagnostiekconsult, een behandelconsult of intercollegiaal overleg. Deze losse zorgprestaties staan op de rekening die ik maandelijks aan je stuur. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen overleg ik wanneer het nodig is met andere hulpverleners. Hiervoor wordt de zorgprestatie/ het tarief "intercollegiaal overleg" gehanteerd.